Nytt efter CD-1 Version 2014

Uppdaterade eller nya poster och år
som tillkommit i PLFs databas sedan CD-skivorna gavs ut 20140829.
Materialet i nedanstående tabell kommer att finnas med på nästa skiva om några år,
och kan inte uppdateras i nuvarande version.
Dessa poster och år är sökbara i PLFs Internetsökningsformulär

Församling

Kod

Födda

Vigda

Döda

Allhelgona ALL     1901-1946
Appuna APP     1901-1946
Asby ASB 1845-1894
1901-1946
1830-1908
1936-1945
1810-1900
Ask ASS     1900-1946
Askeby ABY 1700-1895 1796-1894 1700-1946
Bankekind fd Svinstad BAD 1688-1894 1768-1894 1703-1917
1921-1946 
Bjälbo BJÄ     1901-1946
Björkeberg BJG     1860-1946
Björsäter BJÖ 1633-1699
1737-1860 
1792-1854 1603-1860
Blackstad BLA 1942-1947 1942-1947  
Blåvik BLÅ     1901-1946
Brunneby BRU     1900-1946
Dagsberg DAG     1901-1946
Dalhem DAL 1942-1947    
Djursdala DJU 1944-1946 1946-1981  
Drothem DRO     1860-1946
Ekeby EBY     1927-1946
Ekebyborna EBA     1900-1946
Flistad FLD     1901-1946
Frödinge FRÖ 1943-1946 1736
1945-1969
 
Furingstad FUR     1860-1899
1941-1946 
Gamleby GAM 1942-1943    
Gammalkil GAL 1634-1894 1756-1894 1634-1894
1901-1946
Gistad GIS     1860-1946
Gladhammar GLA 1942-1947 1942-1947  
Grebo GRE 1661-1866
1872-1894
1661-1844 1661-1933
Gryt GRY 1717-1723
1725-1728 
  1635
1658-1687 
Gårdeby GBY     1665-1755
1901-1946 
Hagebyhöga HGA     1860-1946
Hallingeberg HAL 1944-1947    
Heda HEA     1860-1946
Herrberga HER     1901-1946
Herrestad HES     1860-1946
Hjorted HJO 1942-1947   1900-1905
Hov HOO     1860-1946
Hogstad HOG     1901-1946
Hägerstad HÄG 1846-1878 1800-1894 1676-1725
1800-1895
Häradshammar HÄR     1901-1946
Jonsberg JON     1941-1946
Järstad JÄS     1901-1946
Kaga KAG 1694-1894 1808-1894 1694-1946
Kimstad KIM     1860-1946
Kisa KIS 1935-1943 1940-1942 1775-1790
1881-1895
Klockrike KLO   1844-1850 1807
1838
1843-1850
1880-1882
1901-1946
Konungsund KON     1860-1946
Kristberg KRB 1800-1829
1860-1894
1809-1840 1785-1794
Krokek KRO     1860-1946
Kuddby KUD     1860-1930
Kullerstad KUL     1901-1946
Kumla KUM     1901-1946
Kvarsebo KVA     1860-1946
Kvillinge KVI     1860-1864
1921-1946 
Källstad KÄD     1860-1900
Kärna KAN 1695-1894 1807-1894 1695-1894
1901-1946
Landeryd LAR 1635-1894 1789-1894 1635-1763
1766-1769
1738-1894
1901-1946 
Ledberg LED 1635-1894 1747-1799
1861-1894 
1635-1946
Lillkyrka LIL     1860-1946
Linköpings Domkyrkoförsamling LDF 1664-1894 1777-1894 1664-1894
1901-1946
Linköpings Sank Lars LSL 1633-1894 1789-1894 1633-1894
1901-1946
Ljung LJG 1694-1774
1794-1894 
1791-1859
1861-1894 
1694-1895
1901-1946 
Locknevi LOC 1942-1947 1942-1947 1860-1900
Lofta LOF 1942-1947    
Loftahammar LOH 1942-1947 1945-1970  
Malexander MAX   1634-1795 1901-1946
Mjölby MJÖ 1792-1832 1792-1805 1901-1946
Mogata MOG     1860-1900
Normlösa NOR     1901-1946
Norrköpings Borg NBO     1860-1946
Norrköpings Hedvig NHG     1860-1865
1901-1946 
Norrköpings Matteus NMA     1885-1899
1942-1946 
Norrköpings Sankt Johannes NJO     1860-1916
1942-1946 
Norrköpings Östra Eneby NÖE     1860-1900
Nykil NYL 1634-1894 1789-1894 1645-1778
1789-1894
1901-1946
Nässja NJA     1860-1946
Odensvi ODE 1942-1947    
Oppeby OPP   1863-1878 1860-1946
Orlunda ORL     1860-1946
Pelarne PEL 1944-1946    
Rappestad RAP 1653-1889 1797-1889 1677-1889
1901-1946
Ringarum RIN 1793    
Rinna RNA     1901-1946
Rogslösa ROX     1860-1900
1938-1946 
Rumskulla RUM 1944-1947    
Rystad RST 1629-1894 1788-1894 1629-1894
1901-1946
Rök RÖK     1860-1946
Sankt Per SAP     1860-1946
Simonstorp SIM     1901-1946
Sjögestad SJÖ 1656-1889 1797-1894 1679-1889
1901-1946
Skeda SDA 1693-1717
1754-1894 
1754-1894 1640-1894
1901-1946
Skedevi SKD     1927-1946
Skeppsås SÅS     1901-1946
Skällvik SIK     1860-1940
Skänninge SGE     1901-1946
Skönberga SKÖ     1860-1900
Slaka SLA 1630-1657
1670-1671
1675-1676
1680-1945
1603
1619
1631-1664
1666
1668-1670
1678
1682-1724
1727-1729
1733-1735
1737-1970
1571
1595
1613-1659
1661-1662
1667-1668
1670-1673
1678-1679
1681-1730
1733-2009
Stjärnorp STJ 1760-1894 1811-1894
1815-1894
Stora Åby STÅ   1895-1910 1860-1946 
Strå SRÅ     1860-1946
Styrstad STY     1860-1941
Sund SUN 1914-1917
1922-1931
1861-1949  
Svanshals SLS     1860-1946
Svinhult SVH 1861-1865
1878-1880
1792-1880 1881-1900
Sya SYA     1901-1946
Söderköping S:t Laurentii SÖG   1941-1963 1860-1900
Södra Vi SVI 1942-1947 1942-1969 1860-1900
Tidersrum TID 1800-1895 1788-1895 1795-1879
Tingstad TIN     1901-1946
Tjällmo TJO     1845-1850
1861-1897 
Tjärstad TJÄ 1828-1894 1789-1894 1791-1924
Torpa TPA   1903-1934 1872-1893
Trehörna TRE   1895-1913 1860-1946
Tuna TUN 1943-1947    
Tåby TÅB     1901-1946
Törnevalla TÖV 1633-1894 1793-1894 1633-1894
1901-1946
Törnsfall TÖR 1942-1947    
Vadstena VAD     1860-1946
Vallerstad VSD     1901-1946
Veta VTA     1901-1946
Viby VIB     1901-1946
Vikingstad VIK 1633-1895 1737-1896 1633-1895
Vimmerby stadsförsamling VST 1942-1946 1896-1925
1931-1935
1947-1950
 
Vimmerby landsförsamling VLA 1944-1946 1945-1964  
Vist VIT 1640-1894   1640-1900
Vreta Kloster VRE 1633-1894 1751-1894 1633-1894
Vårdnäs VÅS     1661-1730
1901-1946
Vårdsberg VÅR 1656-1894 1788-1894 1656-1894
1901-1946 
Väderstad VÄD     1901-1946
Värna VÄR 1657-1894 1802-1894 1661-1881
1892-1900
Västerlösa VSA     1901-1946
Västervik VVK 1942-1947    
Västra Ed VED   1700-1799  
Västra Eneby VÄE   1809-1827
1871-1883
1862-1894
Västra Harg VÄH     1901-1946
Västra Husby VHY     1901-1946
Västra Ryd VRY 1924-1925    
Västra Tollstad VTO     1860-1946
Väversunda VÄV     1860-1900
Åsbo ÅSB     1901-1946
Åtvid ÅTV 1638-1894 1640-1917
1945-1948 
1646-1647
1695-1894 
Ödeshög ÖDH   1871-1924 1860-1946
Örberga ÖRB     1860-1946
Örtomta ÖRT 1633-1894 1712-1752
1790-1894 
1633-1894
Östra Harg ÖHA     1921-1946
Östra Husby ÖHU     1860-1946
Östra Ny ÖNY     1901-1946
Östra Ryd ÖRY     1860-1926
Östra Skrukeby ÖBY     1917-1946
Östra Tollstad ÖTO     1901-1946