Här kommer vi efterhand att redovisa inkomna felanmälan och rättningar som görs i materialet för skivorna, samtliga nedan redovisade fel är rättade till nästa version. Vi har också rättat de inkomna rapporterna om enstaka posters fel.

Vi Beklagar att dessa sorteringsfel har uppstått, Vi kommer att skicka ut en NY Uppdaterad skiva Version 2006, enligt våra förhoppningar ska vi ha hittat de stora fel som finns tills PLF-Nytt i Augusti.


Upptäckta fel i CD-1:

Upptäckta fel i CD-2:
Fliseryd: Födda: 1830 Har i Databasen fått Mönsterås födda inskrivna, och därmed fel på skivan.
Fliseryd: Födda: från 18730609-18731231 fattas posterna, ej inlästa i Databasen. Kommer att åtgärdas snarast.
Fliseryd: Födda: från 18740513-18741231 fattas posterna, ej inlästa i Databasen. Kommer att åtgärdas snarast.
Alseda: Födda: 1700-1900 Moderns Ålder/Födelsedatum felaktigt.
Döderhult: Födda: 1700 Faderns Titel ("B." = Bonde) har felaktigt blivit ersatt med "Båtsman". Ordinarie Båtsmän är korrekta.
Döderhult: Födda: 1700-1800 Orten "Århult" felaktigt ersatt med "Hult".
Mönsterås: Döda: 1829 Har i programmeringen glömts och saknas på skivan.
Långemåla: Födda: I 1900-1927 Har Moderns Efternamn och Uppgifterna under Övrigt blivit helt omkastat.
Järeda: Döda: 1847-1859 & 1895-1897 har den dödes Födelsedatum blivit fel

Upptäckta fel i CD-3:
Listerby: Födda: Fel i sortering av filer
Kristvalla: Döda: Anförvanter har blivit felaktiga i sorteringen
Ljungby: Födda: Några år på 16-1700-talet har fått fel länsbokstav & källhänvisning
Gullabo: Födda: I åren 1871-1874 har föräldrarna felaktigt fått siffran "18" införd framför Åldern så det blivit födelseår i stället för Ålder.
Voxtorp: Döda: Åldern har i vissa poster förvanskats till ex. 6 då det ska vara -- -- -6 och liknande fel.

Upptäckta fel i CD-4:
Ventlinge: Vigda: 1700-1896 Fel i sortering av filer
Ventlinge: Döda:  1800-1897 Fel i sortering av filer
Torslunda: Födda: 1767-1854 Fel i sortering av filer
Gräsgård: Födda: 1690-1699 Fel i sortering av filer
Gräsgård: Vigda: 1700-1799 Fel i sortering av filer
Gårdby: Döda: 1661-1944 Fel i sortering av filer
Mörbylånga: Döda: 1716-18530302 Fel i sortering av filer
Persnäs: Födda: 1659-1920 Fel i sortering av filer
Persnäs: Vigda: 1656-16641016, 1700-1899 Fel i sortering av filer
Sandby: Döda: 1675-1899 Fel i sortering av filer
Kastlösa: Vigda: 1898-1923 har Vigseldatumet förskjutits en post
Löt: Döda: 1700-talet Anförvanterna felaktiga
Köping: Döda: 1600-talet Samtliga Dödsdatum felgenererade

Gärdserum: Vigda: 1703-1727 Fel i sortering av filer.
Gärdserum: Födda: 1900-talet Fel i sortering av filer.
Ringarum: Vigda: 1841-1871 Har i programmeringen glömts och saknas på skivan.
Ringarum: Döda: 1829-1871 Har i programmeringen glömts och saknas på skivan.
Vimmerby LF: Vigda: Fel i sortering av filer.
Frödinge: Åldersuppgifter felaktiga
Tuna: Vigda: Orterna på 1600-talet har blivit felsorterade
Södra Vi: Födda: Moderns födelsedatum delvis felsorterade
Törnsfall: Vigda: Vissa datum som står tex. 17000000 är fel och finns korrekt i databasen
Tjärstad: Födda: Moderns födelsedatum delvis felsorterade
Västervik: Födda: Mellan 1805-1823 finns samma poster upptagna på flera år, varav bara ett År/post är korrekt