Brevfrågor - Sökblankett

Sedan mitten på 1980-talet har släktforskare i hela landet med anor i Kalmar län skrivit brev till PLF med frågor om anfäder från skilda århundraden. Antalet inkommande brev med frågor är ganska stort under ett år. Eftersom vi gör sökningsarbetet med frivilliga insatser är det viktigt att frågorna är korta och precisa.

För att underlätta för brevskrivarna att ställa konkreta frågor och därmed effektivisera besvarandet av frågorna och uppnå bättre säkerhet i svaren har en blankett utformats. Denna sökblankett finns numera också i en internetversion där uppgifterna kan fyllas i och skickas iväg direkt från sidan. Såväl pappersblanketten .