Kalender

Föreningsmöte hålls i PLF:s föreningslokal på Kyrkogårdsgatan 11 kl. 14.00

fÖRENINGSMÖTET ÄR INSTÄLLT OCH KOMMER ATT HÅLLAS 19 SEPTEMBER!!