Senaste nytt!

Besök vår Webbshop!

Köp våra USB-minnen, litteratur eller betala din medlemsavgift

PLF Skiva 1 PLF Skiva 2 PLF Skiva 3 PLF Skiva 3 

Antal poster i databasen 20190828 är:
6 278 943.

Kontakt

Adress:
Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum (PLF)
Box 23
572 21 Oskarshamn

Kontakt:
info@plfoskarshamn.se