Nyheter

ÅRSMÖTE 15/2-2020

15 februari håller PLF Oskarshamn årsmöte kl. 14.00 i föreningslokalen på Kyrkogårdsgatan 11. Föredragshållare är Jörgen Wehre som berättar om sin DNA-forskning/ släktforskning.

 

SAM BLIXT

9 november nåddes vi av beskedet att vår ordförande i PLF Oskarshamn, Person och Lokalhistoriskt Forskarcentrum lämnat oss efter en tids sjukdom. Han var en positiv drivkraft som såg möjligheterna i det "omöjliga".Hans intressen var många och hans engagemang var stort oavsett vad han tog sig för. Han lämnar ett stort tomrum efter sig men vår förhoppning är att vi alla tillsmmans arbetar vidare i Sams anda.

 

FÖRENINGSMÖTE 2020

Föreningsmöten äger rum följande lördagar kl. 14.00 i föreningslokalen på Kyrkogårdsgatan 11:

30 maj

19 september

21 november