Nyheter

AKTUELL INFORMATION!!

Med anledning av rådande Pandemi har vi i styrelsen inom PLF Oskarshamn inte kunnat ha några fysiska möten. Det gör att logistiken försvåras på alla sätt och all registrering ligger vilande, som vi tidigare har informerat om. Utöver det har vi haft stora problem med vår datauppkoppling.Tråkigt nog så drabbar det naturligtvis er som medlemmar men vi jobbar på att lösa problemet. Vi är väldigt tacksamma för ert tålamod i denna svåra tid men vill att ni ska veta att ni är oerhört viktiga för oss.

Det utbyte som ni ger oss med er kunskap och de historiska dokument som ni delar med er av är väldigt värdefulla! Självfallet vill vi fortsätta att dela med oss av det vi kan och hoppas att ni även fortsättningsvis ger oss möjlighet att dela det med alla er medlemmar på ett eller annat sätt. Vi håller också tummarna att hela Pandemi-situationen lugnar ner sig så att vi alla kan återgå till vårt stora gemensamma intresse - Släktforskning.

obs!!!!!!

Föreningsmötet 16 maj är inställt med anledning av nuvarande situation och kommer istället att hållas 19 september.

Med anledning av Coronakrisen är släktforskardagarna  28-30 augusti inställda!!!

För vidare information gå in på Skövde släktforskarförenings hemsida!!

 

 

 

 

OBS!!!! Med anledning av den rådande Corona-pandemin har PLF beslutat att tills vidare pausa sin verksamhet och fysiska möten. Håll dig uppdaterad här och på anslag vid föreningslokalen på Kyrkogårdsgatan 11.

ÅRSMÖTE

PLF Oskarshamn har hållit ett välbesökt årsmöte 15 februari i föreningslokalen på Kyrkogårdsgatan 11. Årsmötet öppnades av avgående ordförande Britt Maria Ekstrand som hälsade alla välkomna. Sedan följde de sedvanliga valen av mötesfunktionärer. Efter många år som aktiv kände avgående vice ordförande att det var dags att lämna över till nya krafter. Gunnar Håkansson och Anna-Stina Johansson lämnar också sina styrelseplatser efter många aktiva år. Resterande delar av årsmötet leddes av Anders Berg som valts till mötesordförande. Efter lite övertalningar har föreningen nu glädjen att få se Tomas Karlsson axla ordförandeposten och till vice ordförande har Thomas Laghamn valts. Vi hälsar dem varmt välkomna till styrelsen.

 

ÅRSMÖTE 15/2-2020 augusti

15 februari håller PLF Oskarshamn årsmöte kl. 14.00 i föreningslokalen på Kyrkogårdsgatan 11. Föredragshållare är Jörgen Wehre som berättar om sin DNA-forskning/ släktforskning.

 

SAM BLIXT

9 november nåddes vi av beskedet att vår ordförande i PLF Oskarshamn, Person och Lokalhistoriskt Forskarcentrum lämnat oss efter en tids sjukdom. Han var en positiv drivkraft som såg möjligheterna i det "omöjliga".Hans intressen var många och hans engagemang var stort oavsett vad han tog sig för. Han lämnar ett stort tomrum efter sig men vår förhoppning är att vi alla tillsmmans arbetar vidare i Sams anda.

 

FÖRENINGSMÖTE 2020

Föreningsmöten äger rum följande lördagar kl. 14.00 i föreningslokalen på Kyrkogårdsgatan 11:

30 maj

19 september

21 november