Nyheter

2020-02-15

ÅRSMÖTE 2020

Tomas Karlsson valdes till ny ordförande på PLFs årsmöte den 15 februari 2020. Ny vice ordförande är Thomas Laghamn.

PLF Oskarshamn har hållit ett välbesökt årsmöte 15 februari i föreningslokalen på Kyrkogårdsgatan 11. Årsmötet öppnades av avgående ordförande Britt Maria Ekstrand som hälsade alla välkomna. Sedan följde de sedvanliga valen av mötesfunktionärer. Efter många år som aktiv kände avgående vice ordförande att det var dags att lämna över till nya krafter. Gunnar Håkansson och Anna-Stina Johansson lämnar också sina styrelseplatser efter många aktiva år. Resterande delar av årsmötet leddes av Anders Berg som valts till mötesordförande. Efter lite övertalningar har föreningen nu glädjen att få se Tomas Karlsson axla ordförandeposten och till vice ordförande har Thomas Laghamn valts. Vi hälsar dem varmt välkomna till styrelsen.