Nyheter

2016-11-03

Kallelse

PLF i Oskarshamn håller föreningsmöte

Lördagen den 19 November, kl. 14.00

i PLF-lokalen, Kyrkogårdsgatan 11.

Mötesförhandlingar

Föreningen bjuder på kaffe

Eva-Lott Harrysson berättar om Fredriksbergs Herrgård och dess historia.

Välkomna

Styrelsen