Nyheter

Person och lokalhistoriskt forskarcentrum Oskarshamn (PLF)har ny postadress:

Stengatan 16 A

572 31 Oskarshamn

samt nytt telefonnummer: 073-845 75 39

OBS!!! 

Datumen för årets släktforskardagar är i senaste PLF-Nytt gulmarkerade pga av tidigare tveksamheter om datum. Årets släktforskardagar är nu bestämda till 14-15 augusti i Göteborg.

20210208

Av olyckliga omständigheter är PLF-Nytt försenad men den är på gång. Årsmötet som skulle ha hållits i februari är framflyttat till 29 maj med anledning av de restriktioner som gäller tills vidare pga pågående pandemi

2020 11 21 FÖRENINGSMÖTE

Det planerade föreningsmötet är inställt med anledning av strängare Coronarestriktioner och ökande smittspridning. Mötet planeras istället att hållas under våren och som planerat med kåseri om byskomakaren Jonas Stolt med Stellan Häggbrink.

 

2020 11 02

PLF Oskarshamn har haft sitt första föreningsmöte för denna höst.Det blev ett lite annorlunda möte med anledning av restriktioner och råd gällande avstånd som FHM ger med jämna mellanrum. Mötet hölls i föreningslokalen men tyvärr har vi fått skjuta föredraget om skomakaren Jonas Stolt till nästa föreningsmötet som kommer att hållas 21 november. Mötet gästades av Inga Linde från Uppsala, som är medlem i PLF. Hon var vid detta tillfälle på närmare ort och tyckte då att det var ett bra tillfälle att få delta i föreningsmötet.

Alla hälsades varmt välkomna av vår ordförande Tomas Karlsson. Viktiga frågor som dryftades var PLF:s framtid. Den nya styrelsen startade för en tid sedan ett projekt för att få till nya fungerande rutiner som liksom så mycket annat fick avbrytas p g a rådande situation. Styrelsen har dock lyckats hålla ett par arbetsmöten. Tisdags- och Onsdagsgrupperna som sköter registrering har nu kommit igång och har vid dags datum träffats 8 gånger.

En annan viktig punkt var uppdaterande av hemsidan som tyvärr gått på sparlåga en längre tid då ingen har kunnat ta på sig detta uppdrag i nuvarande läge då kunskaperna inte är tillräckliga i hanterandet av den, men en lösning är på gång. Innan pandemin slog till var ordföranden i kontakt med Johan Gidlöf angående uppdatering av datarutiner, samt två datakunniga herrar som var beredda att hjälpa oss med uppdatering och hantering av hemsidan och vi hoppas att det snart kan komma igång. Kontakt kommer också att tas med annan datasupport på närmare håll än vad som är fallet idag.

Inga Linde var också positiv till att hjälpa till med det hon kan, bl a uppdatering av databasen när det gäller norra Kalmar län och ansvara för rättning av ev felaktigheter. Vi tror också att det bland er medlemmar finns fler som är kunniga och gärna hjälper oss med databashantering av södra och mellersta delen av Kalmar län samt Öland och gärna ställer upp med era kunskaper.

Ett annat projekt som fått vila en tid är att starta kurser i släktforskning men som ska aktualieras så snart det går. Så det finns en hel del som kan och ska göras framöver. Vi behöver också informera medlemmarna om vilken version de olika USB-minnena har, samt vilka årtal de senast uppdaterades.

AKTUELL INFORMATION!!

Med anledning av rådande Pandemi har vi i styrelsen inom PLF Oskarshamn inte kunnat ha några fysiska möten. Det gör att logistiken försvåras på alla sätt och all registrering ligger vilande, som vi tidigare har informerat om. Utöver det har vi haft stora problem med vår datauppkoppling.Tråkigt nog så drabbar det naturligtvis er som medlemmar men vi jobbar på att lösa problemet. Vi är väldigt tacksamma för ert tålamod i denna svåra tid men vill att ni ska veta att ni är oerhört viktiga för oss.

Det utbyte som ni ger oss med er kunskap och de historiska dokument som ni delar med er av är väldigt värdefulla! Självfallet vill vi fortsätta att dela med oss av det vi kan och hoppas att ni även fortsättningsvis ger oss möjlighet att dela det med alla er medlemmar på ett eller annat sätt. Vi håller också tummarna att hela Pandemi-situationen lugnar ner sig så att vi alla kan återgå till vårt stora gemensamma intresse - Släktforskning.

obs!!!!!!

Föreningsmötet 16 maj är inställt med anledning av nuvarande situation och kommer istället att hållas 19 september.

Med anledning av Coronakrisen är släktforskardagarna  28-30 augusti inställda!!!

För vidare information gå in på Skövde släktforskarförenings hemsida!!

 

 

 

 

OBS!!!! Med anledning av den rådande Corona-pandemin har PLF beslutat att tills vidare pausa sin verksamhet och fysiska möten. Håll dig uppdaterad här och på anslag vid föreningslokalen på Kyrkogårdsgatan 11.

ÅRSMÖTE

PLF Oskarshamn har hållit ett välbesökt årsmöte 15 februari i föreningslokalen på Kyrkogårdsgatan 11. Årsmötet öppnades av avgående ordförande Britt Maria Ekstrand som hälsade alla välkomna. Sedan följde de sedvanliga valen av mötesfunktionärer. Efter många år som aktiv kände avgående vice ordförande att det var dags att lämna över till nya krafter. Gunnar Håkansson och Anna-Stina Johansson lämnar också sina styrelseplatser efter många aktiva år. Resterande delar av årsmötet leddes av Anders Berg som valts till mötesordförande. Efter lite övertalningar har föreningen nu glädjen att få se Tomas Karlsson axla ordförandeposten och till vice ordförande har Thomas Laghamn valts. Vi hälsar dem varmt välkomna till styrelsen.

 

ÅRSMÖTE 15/2-2020 augusti

15 februari håller PLF Oskarshamn årsmöte kl. 14.00 i föreningslokalen på Kyrkogårdsgatan 11. Föredragshållare är Jörgen Wehre som berättar om sin DNA-forskning/ släktforskning.

 

SAM BLIXT

9 november nåddes vi av beskedet att vår ordförande i PLF Oskarshamn, Person och Lokalhistoriskt Forskarcentrum lämnat oss efter en tids sjukdom. Han var en positiv drivkraft som såg möjligheterna i det "omöjliga".Hans intressen var många och hans engagemang var stort oavsett vad han tog sig för. Han lämnar ett stort tomrum efter sig men vår förhoppning är att vi alla tillsmmans arbetar vidare i Sams anda.

 

FÖRENINGSMÖTE 2020

Föreningsmöten äger rum följande lördagar kl. 14.00 i föreningslokalen på Kyrkogårdsgatan 11:

30 maj

19 september

21 november