Kontaktvägar till PLF
Adress Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum (PLF)
Stengatan 16 A
572 31 Oskarshamn
Arbetsstugan Stengatan 16 A
E-post info@plfoskarshamn.se
Hemsida www.plfoskarshamn.se
Telefon 073-845 75 39
Se våra öppettider i vår Kalender
Postgironummer 40 09 38-7
BIC:NDEASESS resp IBAN SE8095000099603404009387