Kontaktvägar till PLF
Adress Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum (PLF)
Box 23
572 21 Oskarshamn
Arbetsstugan Kyrkogårdsgatan 11
E-post info@plfoskarshamn.se
Hemsida www.plfoskarshamn.se
Telefon 0491 - 760878
Se våra öppettider i vår Kalender
Postgironummer 40 09 38-7
BIC:NDEASESS resp IBAN SE8095000099603404009387