Om webbplatsen

Det främsta syftet med denna hemsida är att sprida dagsaktuell information om PLF:s verksamhet till såväl medlemmar som allmänhet. En förutsättning för att kunna upprätthålla detta på en hemsida är att sidorna är utformade på ett sådant sätt att den ansvarige utgivaren kan uppdatera sidorna så snabbt och enkelt som möjligt.

För den tekniskt intresserade är denna sida är uppbyggd med hjälp av kodspråket C# och verktyget Visual Studio 2010. Detta språk är en form av vidareutveckling av Microsofts tidigare språk ASP men är i stort sett helt olika. Innehåll och menyer är skapade utifrån en utomstående databas som även kan uppdateras direkt igenom en vanlig webbläsare och ett bakomliggande CMS (Content Management System) vid namn WebbEdit utvecklat av WebbPartner i Vimmerby AB.

Statistik 

Login