Styrelse

Sam Blixt

Ordförande och dataansvarig

0491-151 28, 070-341 08 61

sam.blixt@telia.com

Gunnar Håkansson

Vice Ordförande

0491-17583, 070-3376774

gunnarhakansson@oskarnet.net

Leif Rydström

Sekreterare

0499-13188, 070-33 70 638

leif.rm@telia.com

Ulf Waltersson

Redaktör PLF-nytt

0490-72068, 070-9488442

ulf@waltersson.com

Anders Rotviker

Kassör och firmatecknare

0491-620 11, 076-7962011

anders.rotviker@telia.com

Sven-Åke Fogelqvist

Styrelseledamot, Vice kassör

0491-15493

fogelqvist.sven-ake@hotmail.se

Britt Maria Ekstrand

vice sekretare, dataansvarig och ansvarig för alla brev och mejlfrågor

0491-18655, 0708-250221

bm.ekstrand@telia.com

Birgitta Dahleman

Biblioteksansvarig

0491-18101, 073-9722442

b.dahleman@hotmail.com

Ingvar Andersson

Suppleant

0491-18359, 073-0286115

ingvar.an@hotmail.se

Inga-Lill Björkman

Suppleant, mtrl inv ansvarig, ansvarig för försäljning av CD & USB

070-6033191

ingalill.bjorkman1@gmail.com

Anna-Stina Johansson

Suppleant

073-83 17 144

anna-stina_johansson@telia.com

Vakant

Valberedning

Vakant

Valberedning

Vakant

Valberedning

Morgan Corneteg

Ej Styrelsemedlem: Ansvarig Hemsida och CD-skivor

0491-77438, 073-2226920

morgan.corneteg@telia.com

Edith Carlsson

0491-93014, 076-8636156

elga@telia.com