Hylte kommun

Församling

Sockenkod

Födda

Vigda

Döda

Inflytt.

Utflytt.

Husförhör

Femsjö

(FEM)

 

 

 

 

 

 

Färgaryd (FÄD)            
Jälluntofta (JÄL)            
Långaryd (LÅR)            
Södra Unnaryd (SUD)