Internetsökning Betalning/Payment

 

Medlemsavgiften för 2022 är:

 för medlem boende i Sverige 170 sek

   för medlem utomlands boende 220 sek

   för föreningar                           220 sek