Övriga Böcker

De här båda böckerna går ej att köpa via Webbshopen.

 

Gårdarna i Döderhults socken på 1500-talet

Gårdarna i Döderhults socken på 1500-talet är titeln på en bok av Gustav Bech, Curt Holm och Maj Holm, samtliga boende i Oskarshamn. Boken innnehåller en sammanställning och redovisning av samtliga gårdar i Döderhult på 1500-talet. Den beskriver även kvarnarna Alseda, Skorpetorp och Lagmanskvarn liksom biodlingar.
Även Strömserums kungsgård finns redovisad liksom skatter och fogdar , speciellt i Döderhult, men även de som hade samband med Döderhult i Stranda och Handbörds härader. Fisket är också behandlat med över etthundra sidor text och tabeller. Boken är i A5-format med hårda pärmar och omfattar cirka 400 sidor.

 

Boken kostar vid avhämtning hos PLF: 200:-
Se öppet tider i kalendern

Boken kostar om den ska skickas:
200:- + porto och emballage 102:- = 302 :-
Boken betalas via bankgiro 221- 2991 

 

 

Historik över Fliseryds socken

Historik över Fliseryds socken är vårt senaste tillskott. Här kan man läsa om Fliseryds historia, om alla gårdar och byar och om olika näringar förr och nu. Här finns också skildringar om folkliv och seder, om skrock, mystik och övertro. Denna innehållsrika bok, som omfattar över 700 sidor är sammanställd och utarbetad av Martin Tärnfors 1976.

 

Boken kostar vid avhämtning hos PLF: 100:-
Se öppet tider i kalendern

Boken kostar om den ska skickas:
100:- + porto/paket och emballage 185:- = 285:-
Boken betalas via bankgiro 221- 2991