Avgifter

PLF tillämpar följande avgifter för år 2020:

Medlemsavgiften i PLF är för år 2020 150 kr per /personer boende i Sverige. För personer boende utom Sverige är avgiften för år 2020, 200 kr/person.

Föreningar betalar 200 kr.
40 kronor per svar enligt det särskilda frågeformuläret med max fem frågor. 
80 kronor för samma tjänster till icke medlemmar.