Avgifter

PLF tillämpar följande avgifter för år 2022:

Medlemsavgiften i PLF är för år 2022 170 kr per /person boende i Sverige. För personer boende utom Sverige är avgiften för år 2022, 220 kr per/person.

Föreningar betalar 220 kr.