Vad ger ett medlemskap?

Medlemsavgiften i PLF är 120 kr per år. Föreningar betalar 150 kr. 
För detta får Du medlemsbladet PLF-NYTT fyra gånger om året med en sammanställning 
över innehållet i databasen. Du får lägre pris på Internetsökning och brevfrågor.

Hur blir jag medlem?

Privat Person
Sätt in 120kr på Föreningens Plusgiro 40 09 38-7.
Ange: Namn, Adress, Telefonnummer, E-mail adress "om det finns".
Samt att det gäller medlemskap.
Du kan också bli medlem via vår webbshop

Föreningar
Sätt in 150kr på Föreningens Plusgiro 40 09 38-7.
Ange: Förening, Namn på kontaktperson, Adress, Telefonnummer, E-mail adress "om det finns".
Samt att det gäller medlemskap.

Kråkerumsbacken 10