Vad ger ett medlemskap?

Medlemsavgiften i PLF är för år 2022 - 170 kr per/ person boende i Sverige. För personer boende utom Sverige är avgiften för år 2022 - 220 kr per / person.


Föreningar betalar 220 kr.
För detta får Du medlemsbladet PLF-NYTT fyra gånger om året med en sammanställning
över innehållet i databasen. Du får lägre pris på Internetsökning.

Hur blir jag medlem?

Privat Person
Sätt in 170 kr på Föreningens Plusgiro 40 09 38-7.
Ange:Medlemsnr, Namn, Adress, Telefonnummer, E-mail adress "om det finns"
samt vilket år  det gäller .
Du kan också bli medlem via vår webbshop

Föreningar
Sätt in 220 kr på Föreningens Plusgiro 40 09 38-7.
AngeMedlemsnr, Förening, Namn på kontaktperson, Adress, Telefonnummer, E-mail adress "om det finns" samt vilket år det gäller
Samt att det gäller medlemskap.

Kråkerumsbacken 10