Vad ger ett medlemskap?

Medlemsavgiften i PLF är för år 2020 150 kr per/ person boende i Sverige. För personer boende utom Sverige är avgiften för år 2020

200 kr/person.
Föreningar betalar 200 kr.
För detta får Du medlemsbladet PLF-NYTT fyra gånger om året med en sammanställning
över innehållet i databasen. Du får lägre pris på Internetsökning.

Hur blir jag medlem?

Privat Person
Sätt in 150 kr på Föreningens Plusgiro 40 09 38-7.
Ange: Namn, Adress, Telefonnummer, E-mail adress "om det finns".
Samt att det gäller medlemskap.
Du kan också bli medlem via vår webbshop

Föreningar
Sätt in 200 kr på Föreningens Plusgiro 40 09 38-7.
Ange: Förening, Namn på kontaktperson, Adress, Telefonnummer, E-mail adress "om det finns".
Samt att det gäller medlemskap.

Kråkerumsbacken 10