Borgholm kommun

Församling Sockenkod Födda Vigda Döda Infl. Utfl. Husförhör
Alböke (ALB)  1689-1945 1689-1969 1689-1971

1861
1930
Borgholm (BOR) 1820-1945 1821-1948 1820-1971

1930
Borgholm lasarett (BOL) 1927
1928

1921-1922


Bredsätra (BRE) 1693-1945 1712-1955 1712-1971

1930
Böda (BÖD) 1688-1945 1712-1951 1713-1971 1895-1947
1863
1900
1930
Egby (EGB) Födda före
1790
återfinns
i
Köpings
 kyrkböcker

1790-1945
Vigda före
1790
återfinns
i
Köpings
 kyrkböcker

1791-1951
Döda före
1790
återfinns
i
Köpings
 kyrkböcker

1790-1958


1930
Föra (FÖR) 1660-1945 1656-1945 1657-1971

1851
1871
1930
Gärdslösa (GÄL) 1738-1945 1738-1955 1738-1972

1930
Högby (HÖY) 1653-1945 1688-1945 1688-1971

1930
Högsrum (HÖM) 1742-1945 1742-1962 1742-1971

1928 
Källa (KÄL) 1695-1945 1695-1945 1695-1971

1930
Köping (KÖP) 1652-1945 1652-1945 1652-1946

1896
1930
Långlöt (LÅL) 1683-1945 1673-1945 1674-1972

1895-1929
Löt (LÖT) 1689-1945 1689-1945 1689-1971

1887
1930
Persnäs (PER) 1657-1945 1656-1945 1657-1971 1816-1860 1814-1860 1895
1930
Runsten (RUN) 1713-1945 1713-1969 1647-1649
1653-1654
1713-1972


1930
Räpplinge (RÄP) 1664-1945 1664-1947 1664-1972

1930