Döderhults socken 1766-1806
Denna CD-romskiva innehåller en rekonstruerad husförhörslängd i HTML-format för Döderhults socken i Kalmar län, omfattande åren 1766–1806. Den "riktiga" husförhörslängden, det svårtolkade originalet som utgör stommen i föreliggande arbete, omfattar åren 1766–1798 (cirka). För resterande år fram t.o.m. 1806 har ingen husförhörslängd existerat i Döderhults socken. Den rekonstruerade versionen fyller här alltså upp en lucka, som länge vållat släktforskare huvudbry.

Den rekonstruerade husförhörslängden är lika lättläst som denna text. Med sin tydlighet och lättillgänglighet bör den vara en självklarhet för varje släktforskare med anor i Döderhults socken. Önskemål om länkar där hänvisning finns till individuella sidor i husförhörslängden har nu också tillgodosetts med hjälp av PLF:s program Fixlinks (74 kB) som här kan hämtas helt gratis. Programmet lägger till samtliga länkar där sidhänvisning finns (över 1600!). En längre artikel om arbetet bakom husförhörslängden finns att läsa i PLF-nytt nr 59.

Pris 300 kr för medlem och 400 kr för icke medlem + 25 kr porto.