PLF
 USB-4 Version 2016 Öland

PLF Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum i Oskarshamn presenterar PLF Databas 20160820.

Ny tillkomna och uppdaterade församlingar och år sedan utgåva 2016
                                                
Ser ni här


Innehåller födelseregister, vigselregister och dödsregister för Borgholm och Mörbylånga kommuner, dvs hela Öland.
Kalmar Län:
Borgholms Kommun:
Alböke, Borgholm, Borgholms lasarett, Bredsätra, Böda, Egby, Föra, Gärdslösa, Högby, Högsrum, Källa, Köping, Långlöt, Löt, Persnäs, Runsten och Räpplinge.
Möbylångas kommun:
Algutsrum, Glömminge, Gräsgård, Gårdby, Hulterstad, Kastlösa, Mörbylånga, Norra Möckleby, Resmo, Sandby, Segerstad, Smedby, Stenåsa, Södra Möckleby, Torslunda, Ventlinge, Vickleby och Ås.


Detaljerad beskrivning av innehållet        Länk till källor i databasen


USB-4 Öland version 2016. Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum, Oskarshamn (PLF)

För att se NYA eller uppdaterade poster
Skriv: "Ny Post" utan fnuttar, i "Övriga uppgifter (fritt) i sökrutorna.

Faderns och Moderns födelsedata i Födda kan sökas under Övriga uppgifter (fritt)
OBS gäller främst perioden 1890-1944, före 1890 står i regel endast ålder på föräldrarna.

Mannens och Kvinnans födelsedata i Vigda kan sökas under Övriga uppgifter (fritt)
OBS gäller främst perioden 1890-1944, före 1890 står i regel endast ålder på kontrahenterna.
*******************************************************************
Detta är ett USB med information från PLF:s databas, excerperad från ministerialböckerna (födelse-, dop-, lysnings-, vigsel-, död-och begravningsböcker).
Visst källmaterial har hämtats från Sveriges Släktforskarförbunds CD Sveriges dödbok 1947-2006, huvudsakligen baserad på digitalt material från Riksarkivet.
Se källor längst ner på sidan:
Vi reserverar oss för att enstaka år eller datum kan saknas. Ett dataregister är nästan alltid en sekundärkälla och ska betraktas därefter.
Under äldre tid, generellt före 1760 men i vissa församlingar även senare, har endast dop- respektive begravningsdatum angivits i ministerialböckerna. Uppgifterna kan alltså innehålla fel och bör kontrolleras mot originalet.
Tänk på att skivorna innehåller register till hjälp för sökning i originalkällorna, och att de inte bör användas i stället för originalen, och att var och en som använder uppgifter från skivorna är ansvarig för hur dessa sprids.
Hjälp för sökning i skivorna finns under de blå frågetecknen längst upp till höger vid sökrutorna.
PLF tar gärna emot uppgifter om felaktigheter eller poster som vi missat.
Skicka uppgifterna till support.cdfel@plfoskarshamn.se

Program- och slutredigering: Morgan Corneteg, Oskarshamn
Inmatning och tvättning av filer: PLF:s medarbetare
Originalide: Sam Blixt, Carl Szabad
Programmerare: Johan Gidlöf

Sveriges släktforskarförbund
Tel. 08-440 75 50
Fax. 08-695 08 24
e-post: info@genealogi.se
Hemsida: https://www.genealogi.se/forbundet/presentationsprogrammet

Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum, Oskarshamn (PLF)
Box 23
572 21  Oskarshamn
e-post: info@plfoskarshamn.se
support.cdfel@plfoskarshamn.se
Hemsida: www.plfoskarshamn.se
******************************************************

Detta USB INNEHÅLLER Födda Vigda Döda I SOCKNARNA NEDAN

Kalmar Län:

Borgholms Kommun:
Alböke, Borgholm, Borghols lasarett, Bredsätra, Böda, Egby, Föra, Gärdslösa, Högby, Högsrum, Källa, Köping, Långlöt, Löt, Persnäs, Runsten och Räpplinge.

Möbylångas kommun:
Algutsrum, Glömminge, Gräsgård, Gårdby, Hulterstad, Kastlösa, Mörbylånga, Norra Möckleby, Resmo, Sandby, Segerstad, Smedby, Stenåsa, Södra Möckleby, Torslunda, Ventlinge, Vickleby och Ås.

------------------------------------------------------------------                                                 UPP

Alböke: (ALB)
Födda 16890803-19451220: 1689-1945.
Vigda 16891124-19690802: 1689-1969.
Döda  16900225-19711206: 1690-1971.

Borgholm: (BOR)
Födda 18200729-19451223: 1820-1945.
Vigda 18210518-19490109: 1821-1948.
Döda  18200831-19711213: 1820-1971.

Borgholms lasarett: (BOL)
Födda 1927-1928.
Vigda
Döda 1921.

Bredsätra
: (BRE)
Födda 16930305-19451118: 1693-1945.
Vigda 17120609-19550921: 1712-1955.
Döda  17120611-19711227: 1712-1971.

Böda: (BÖD)
Födda 16880406-19451220: 1688-1945.
Vigda 171206??-19510210: 1712-1951.
Döda  17130000-19711030: 1713-1971.

Egby: (EGB)
Födda 17900213-19451111: 1790-1945. Egby Födda: innan 1790 återfinns i Köpings Kyrkböcker.
Vigda 17911029-1951????: 1791-1951. Egby Vigda: innan 1790 återfinns i Köpings Kyrkböcker.
Döda  17900209-19581126: 1790-1958. Egby Döda: innan 1790 återfinns i Köpings Kyrkböcker.

Föra: (FÖR)
Födda 16600415-19451220: 1660-1945.
Vigda 16561116-19450525: 1656-1945.
Döda  16570122-19711227: 1657-1971.

Gärdslösa: (GÄL)
Födda 17380518-19451224: 1738-1945.
Vigda 17380508-19551231: 1738-1955.
Döda  17380509-19721211: 1738-1972.

Högby: (HÖY)                                                                                                              UPP
Födda 16530000-19451215: 1653-1945.
Vigda 16881110-19451124: 1688-1945.
Döda  16880204-19711229: 1688-1971.

Högsrum: (HÖM)
Födda 17420219-19451203: 1742-1945.
Vigda 17420112-19630216: 1742-1963.
Döda  17420103-19711204: 1742-1971.

Källa: (KÄL)
Födda 16950203-19451223: 1695-1945.
Vigda 16950426-19451006: 1695-1945.
Döda  16950210-19711129: 1695-1971.

Köping: (KÖP)
Födda 1652????-19451206: 1652-1945.
Vigda 16520613-19451216: 1652-1945.
Döda  1652????-19461227: 1652-1946.

Långlöt: (LÅL)
Födda 16830115-19451218: 1683-1945.
Vigda 1673????-19460112: 1673-1945.
Döda  1674????-19720916: 1674-1972.

Löt: (LÖT)
Födda 16890802-19450912: 1689-1945.
Vigda 16890707-19450819: 1689-1945.
Döda  16890815-19711204: 1689-1971. 

Persnäs: (PER)
Födda 16570301-19451223: 1657-1945.
Vigda 16561116-19451231: 1656-1945.
Döda  16570117-19711222: 1657-1971.

Runsten: (RUN)
Födda 17130510-19451208: 1713-1945.
Vigda 17130731-19690507:  1713-1969.
Döda  164712??-19720923: 1647-1649, 1653-1654, 1713-1972.

Räpplinge: (RÄP)
Födda 16640106-19451123: 1664-1945.
Vigda 16640110-19471227: 1664-1947.
Döda  16640304-19721025: 1664-1972.                                                                                         UPP

Algutsrum: (ALG)
Födda 17050106-19451219: 1705-1945.
Vigda 17340512-19451020: 1734-1945.
Döda  17300504-19721215: 1730-1972.

Glömminge: (GLÖ)
Födda 17041017-19451224: 1704-1945.
Vigda 17340201-19450929: 1734-1945.
Döda  17300614-19711223: 1730-1971.

Gräsgård: (GRÄ)
Födda 16900611-19391209: 1690-1693, 1695-1728, 1740-1876, 1878-1939.
Vigda 16901102-19641219: 1690-1964.
Döda  16900511-19461028: 1690-1946.

Gårdby: (GÅY)
Födda 16400705-19451014: 1640-1945.
Vigda 16401108-19450623: 1640-1945.
Döda  16610000-19710706: 1661-1971.

Hulterstad: (HUL)
Födda 17170804-19451215: 1717-1945.
Vigda 17171201-19690201: 1717-1969.
Döda  17170505-19720813: 1717-1972.

Kastlösa: (KAS)
Födda 16950509-19391115: 1695-1696, 1700-1939.
Vigda 16300000-19400114: 1630, 1632, 1663-1664, 1688-1689, 1700-1722, 1725-1775, 1777-1819, 1821-1939.
Döda  16900000-19721001: 1690, 1692, 1695, 1699, 1701-1972.

Mörbylånga: (MÖL)
Födda 17160813-19391227: 1716-1939.
Vigda 16640611-19401214: 1664, 1697, 1702-1703, 1705, 1709, 1717-1718, 1721, 1727-1740, 1742-1940.
Döda  17160624-19711227: 1716-1971.                                                                          UPP

Norra Möckleby: (NMÖ)
Födda 164711??-19451114: 1647, 1666-1945.
Vigda 16471121-1949????: 1647-1949.
Döda  16490927-19711226: 1649-1971.

Resmo: (RES)
Födda 17160617-19391117: 1716-1939.
Vigda 17170113-19391202: 1717-1718, 1727, 1771, 1773-1939.
Döda  17160826-19720929: 1716-1727, 1771-1972.

Sandby: (SAN)
Födda 1661????-19451205: 1661-1945.
Vigda 16610710-19450623: 1661-1945.
Döda  16750207-19711228: 1675-1971.

Segerstad: (SEG)
Födda 1628????-19450726: 1628-1945.
Vigda 16521121-19680406: 1652-1945, 1954-1968.
Döda  1628????-19491112: 1628-1949.

Smedby: (SME)
Födda 16520404-19451204: 1652-1945.
Vigda 16521006-19461123: 1652-1946.
Döda  16510513-19490918: 1651-1949.

Stenåsa: (STE)
Födda 17170803-19451204: 1717-1945.
Vigda 17181123-19671103: 1718-1967.
Döda  17180105-19721201: 1718-1972.

Södra Möckleby: (SMÖ)
Födda 16881223-19391231: 1688-1705, 1707-1715, 1720-1721, 1723, 1725-1939.
Vigda 16630510-19391214: 1663, 1688-1709, 1711-1714, 1721-1722, 1724-1753, 1756-1881, 1883-1939.
Döda  16880701-19711216: 1688, 1690-1715, 1720-1730, 1732-1971.

Torslunda: (TOL)
Födda 16810107-19391231: 1681-1939.
Vigda 16461129-19400101: 1646-1647, 1664-1666, 1676-1677, 1679, 1681, 1695-1696, 1700, 1703-1709, 1728-1730, 1732, 1735, 1737, 1739, 1741-1742, 1744, 1746-1800, 1855-1939.
Döda  16810310-19720906: 1681-1682, 1690-1710, 1712-1972.
                                                                                                                                  

Ventlinge
: (VEL)
Födda 17590110-19391229: 1759-1939.
Vigda 17590826-19450930: 1759-1945.
Döda  17590302-19491214: 1759-1949.

Vickleby: (VIC)
Födda 17030102-19391112: 1703-1939.
Vigda 17030827-19451201: 1703-1945.
Döda  17030128-19720910: 1703-1709, 1711-1722, 1724-1725, 1727-1728, 1730-1972.

Ås: (ÅHS) ändrad från (Ås)
Födda 17590202-19391106: 1759-1939.
Vigda 1759????-1969????: 1759-1969.
Döda  17590223-19491117: 1759-1949.                                      
                                                                                                                                 UPP

*************************************************************************
Om databasen
:

Födelseposter: 181774 poster, indata daterat 2016-07-28 12:15:02
Vigselposter: 47792 poster, indata daterat 2016-07-28 12:15:28
Dödposter: 146552 poster, indata daterat 2016-07-28 12:14:22

I Databasen ingår källor från ministerialböckerna (födelse-, dop-, lysnings-, vigsel-, död-och begravningsböcker)
Visst källmaterial har hämtats från Sveriges Släktforskarförbunds CD Sveriges dödbok 1947-2006, huvudsakligen baserad på digitalt material från Riksarkivet.

samt utdrag ur följande register:
SCBs register över dödsorsaker 1950-1968, ursprungligen inlagt på hålkort (DOR)
SCBs register över uppdateringar 1961-1967 (UTD)
SCBs register över totalbefolkningen 1968-1999 (RTB)
SCBs utdrag över avlidna 1969-1977 (UTDd) eller (RTBd)
RSVs mantalslängd 1971, förd länsvis (MTL 71)
RSVs mantalslängd 1991 (man91)
SPAR-register 1980-1997 (SPAR)
RFVs register över pensionsutbetalningar 1964-1970 (RFV)
RFVs register över folkbokföring 2000-2006 (RFV)

Källor för projekt "Namn åt de döda": Sveriges Dödbok SSF.
Dödböcker (DB)
Församlingsböcker (FS)
Födelseböcker (FB)
Dödsavier (DA)
Avgångsregister (AR)
Avgångslängder (AL)
Gravböcker (GB)
Mantalslängder (MTL)
Personakter (PA)
Bouppteckningsregister (BR)
Bouppteckningar (BOU)
Tidningar (TI)
Röstlängder (RL)
Vigselböcker (VB)
Inflyttningslängder (IL)
Taxeringslängder (TX)
Dödsregister (DR)
Skattemyndighetens registerkort (SR)
Arkions folkräkning (AF)
Indiko (IN)
Allmänhetens terminal på Skatteverket (SV)
CD Sveriges befolkning 1900 (SvBef1900)
CD Sveriges befolkning 1890 (SvBef1890)
CD Sveriges befolkning 1970 (SvBef1970)
Andra Källor (AK)

                                                                                                                               UPP
Till Webbshopen