Här ger vi några exempel på hur du söker i PLFs CD-skivor
 i Bild och Text format och PowerPoint.
(För att se Powerpointfiler behövs minst PowerPoint Viewer som du kan ladda ner här)
Klicka dig fram genom bildspelet

Ex. Bildspel
Sökning efter familjen Dahlström
 350kb

Sökexempel (Klicka på bilden för större bild)

            Allmänna                           Om-Knapp                        Normering
           

Skivornas grafiska utseende (Klicka på bilden för större bild)   

   Huvudskärm            Sök-Alla                  Hjälptext               Hjälp-Sök           Om-Knappen
                    

   Sök-Födda                    Sök-Vigda                  Sök-Döda 
          

Presentation av sökning (Klicka på bilden för större bild)
      Födda                   Vigda                    Döda