Nytt efter CD-1 Version 2018

Uppdaterade eller nya poster och år
som tillkommit i PLFs databas sedan CD-skivorna gavs ut 20180901.
Materialet i nedanstående tabell kommer att finnas med på nästa skiva om några år,
och kan inte uppdateras i nuvarande version.
Dessa poster och år är sökbara i PLFs Internetsökningsformulär

Församling

Kod

Födda

Vigda

Döda

Östra Stenby ÖSY
1671-1710
1671-1710
Häradshammar HÄR
1668-1706
1704