Habo kommun

Församling

Sockenkod

Födda

Vigda

Döda

Inflytt.

Utflytt.

Husförhör

Brandstorp

(BRA)

  

 

  

  

  

  

Fiskebäck (FIB)                 
Gustav Adolf (GUA)               
Habo (HAB)