Jönköping kommun

Församling Kod Födda Vigda Döda Inflytt. Utflytt. Husförhör
Angerdshestra (ANG)     1725-1727
1730
1734-1746
1748-1781
1783-1811
1813-1949
     
Bankeryd (BAN)   1723-1940 1723-1940
1947-1967
     
Barnarp (BAA)     1901-1970      
Bottnaryd (BOY)     1901-1917
1947-1949
     
Gränna Landsf. (GRL) 1895-1940 1860-1940 1895-1946      
Gränna Stadsf. (GRS) 1696-1940

1696-1733
1735-1738
1745-1940

1696-1946
1951
     
Hakarp (HAK)     1901-1971      
Huskvarna (HUS)     1911-1970      
Järsnäs (JÄN) 1776-1940 1776-1940 1776-1949      
Järstorp (JÄT)     1900-1966      
Jönköping Lasarettet (JÖL)            
Jönköpings BB (JÖL)            
Jönköpings Kristina (JÖK)     1900-1966      
Jönköpings Sofia (JÖS)     1900-1971      
Lekeryd (LEK     1901-1999      
Ljungarum (LJR)     1900-1949
1951-1972
     
Mulseryd (MUL)     1810
1833-1835
1850-1882
1884-1924
1926-1934
1936-1940
1947-1949
     
Månsarp (MÅN)     1900-1955
1962-1963
1967-1970
     
Norra Unnaryd (NUN)     1900-1923
1947-1949
1967
     
Norrahammar f d Sandseryd (NOH)     1900-1942
1947-1949
1967
     
Rogberga (ROG)     1900-1949
1967
     
Skärstad (SKS)     1900-1967      

Smålands Artileriregemente

(SMA)

           
Svarttorp (SVA)     1900-1949
1953-1967
     
Visingsö (VIÖ) 1693-1940 1693-1759
1774-1783
1785-1850
1860-1940
1693-1889
1891-1946
     
Ödestugu (ÖDE)     1900-1949
1953-1967
     
Öggestorp (ÖGG)     1900-1949
1967
     
Ölmstad (ÖLM) 1695-1940 1695-1940 1695-1949
1953-1967