Vetlanda kommun

Församling

Sockenkod

Födda

Vigda

Döda

Inflytt.

Utflytt.

Husförhör

Alseda

(ALS)

1724-1755
1775-1780
1782-1946

1681
1693-1695
1717-1726
1728-1751
1753-1780
1782-1969

1681
1693
1753-1999

1851-1857
1885-1894

1851-1858

1900
1910
1920
1930

Björkö

(BJK)

1680-1778
1780-1890
1895-1940

1680-1702
1704-1831
1833-1940

1680-1861
1895-1999

 

 

 

Bäckaby

 

(BÄY)

 

1895-1927
1929-1940

1860-1952

1881-1999

 

 

1920

Bäckseda

(BÄS)

1688-1803
1865-1946

1689-1803
1860-1956

1688-1803
1865-1999

 

 

 

Fröderyd

(FRY)

1895-1940

1860-1965

1895-1971

 

 

1920

Karlstorp

(KAT)

1750-1769
1799-1942

1750-1769
1799-1957

1750-1769
1799-1999

 

 

1900
1910
1920

Korsberga

(KOR)

1750-1759
1761-1940

1750-1759
1761
1763-1967

1750-1759
1761-1999

 

 

1920

Lannaskede

(LAN)

1733-1940

1733-1942
1953-1967

1733-1999

 

 

1920

Lemnhult

(LEM)

1769-1940

1773-1969

1753-1999

 

 

1920

Myresjö

(MYR)

1895-1940

1860-1940

1895-1999

 

 

1920

Nye

(NYE)

1699-1946

1696-1947

1697-1999

 

1916-1977

1930

Näsby

(NBY)

1895-1940

1860-1944

1895-1999

 

 

 

Näshult

(NÄS)

1682-1704
1714-1722
1727-1741
1743-1750
1752-1946

1681-1693
1695
1723-1968

1681-1693
1723-1999

1847-1848
1851-1855

1847-1848
1851-1860
1862

1930

Nävelsjö

(NÄV)

1895-1940

1860-1940

1895-1999

 

 

1920

Ramkvilla

(RAM)

1881-1946

1860-1969

1881-1999

 

 

1930

Skede

(SKE)

1822-1940

1823-1949

1822-1834
1850
1860-1999

 

 

1758
1773
1930

Skirö

(SKI)

1790-1940

1696-1699
1701-1844
1851-1969

1696-1710
1712-1975
1977-1999

 

 

1920
1930

Stenberga

(STB)

1769-1785
1807-1946

1678-1693
1717-1742
1745-1813
1817-1965

1665-1692
1715
1717-1999

1881-1930

1881-1930

1892
1900
1910
1920
1930

Södra Solberga

(SSB)

1690-1721
1726-1940

1690-1969

1690-1707
1709-1710
1712-1721
1726-1999

 

 

1930

Vetlanda

(VET)

1800-1944

1860-1969

1860-1999

     

Ökna

(ÖKN)

1721-1779
1782-1940

1756-1783
1785-1956

1756-1779
1781-1999

 

 

1900
1910
1930