Tranås kommun

Församling

Sockenkod

Födda

Vigda

Döda

Inflytt.

Utflytt.

Husförhör

Adelöv ADL 1827-1874
1895-1940
1post 1789
1827-1940
1827-1869
1895-1946
         
Linderås LIN 1779-1940 1779-1940 1779-1946         
Säby Tranås SÄB 1895-1940 1860-1940 1895-1946