Mullsjö kommun

Församling

Sockenkod

Födda

Vigda

Döda

Inflytt.

Utflytt.

Husförhör

Nykyrka

(NYK)

  

 

  

  

  

  

Sandhem (SAH)                 
Utvängstorp (UTV)