Boxholm kommun

Församling Sockenkod Födda Vigda Döda Inflytt. Utflytt. Husförhör
Blåvik (BLÅ)     1877-1946


Ekeby (EBY)     1895-1946


Malexander (f d Malgesanda) (MAX)   1634-1795 1860-1946


Rinna (RNA)
  1860-1946


Åsbo (ÅSB)     1860-1946