Boxholm kommun

Församling Sockenkod Födda Vigda Döda Inflytt. Utflytt. Husförhör
Blåvik (BLÅ)     1901-1946


Ekeby (EBY)     1927-1946


Malexander (f d Malgesanda) (MAX)   1634-1795 1901-1946


Rinna (RNA)
  1901-1946


Åsbo (ÅSB)     1901-1946