Söderköping kommun

Församling Sockenkod Födda Vigda Döda Inflytt. Utflytt. Husförhör
Börrum (f d Borrum) (BÖR)

1860-1946


Drothem (DRO)

1860-1946


Gårdeby (GBY) 1665-1747
1882-1894
1655
1662
1664-1675
1677
1679-1694
1696-1750
1665-1815
1901-1946Mogata (MOG)

1860-1946


Sankt Anna (STA) 1789-1920 1794
1800-1920
1787-1946


Skällvik (SIK)

1860-1946


Skönberga (f d Skinberga) (SKÖ)

1860-1946


Söderköping nuvarande Sankt Laurentii (SÖG)
1909-1963 1860-1953


Västra Husby (VHY)

1901-1971


Östra Ryd (ÖRY) 1688-1750 1688-1750 1688-1750
1860-1971