Norrköping kommun

Församling Sockenkod Födda Vigda Döda Inflytt. Utflytt. Husförhör
Dagsberg (DAG)

1901-1971


Furingstad (FUR)

1860-1971


Häradshammar (HÄR)
1668-1706 1704
1901-1946Jonsberg (JON)

1900-1946


Kimstad (KIM) 1674-1750
1861-1866

1860-1946


Konungsund (KON)

1860-1971


Krokek (KRO)

1860-1946


Kuddby (KUD)

1860-1971


Kullerstad (KUL) 1652-1750 1652-1750
1799-1864
1870-1871
1874-1878
1652-1663
1665-1706
1709-1710
1712-1750
1901-1946Kvarsebo (f d Kristine kapell) (KVA)     1860-1946      
Kvillinge (KVI) 1880-1891   1860-1864
1898-1946
     
Löt (LÖÖ)            
Norrköpings Borg
(f d Borg, Borg och Löt)
(NBO)     1860-1946      
Norrköpings Hedvig
(f d Tyska, Hedvig)
(NHG)     1860-1865
1901-1946
     
Norrköpings Matteus
(f d Norrköpings Norra, Matteus)
(NMA)     1885-1946      
Norrköpings Sankt Johannes
(f d Norrköpings landsförs, Sankt Johannes)
(NJO)     1860-1946      
Norrköpings Sankt Olai
(f d Sankt Olof, Sankt Olai)
(NSI)     1860-1946      
Norrköpings Östra Eneby
(f d Eneby, Östra Eneby)
(NÖE)     1860-1946      
Rönö (RÖN)     1860-1971      
Simonstorp (f d Sankt Pers kapell) (SIM)     1860-1946      
Skärkind (SKÄ) 1635-1750 1635-1750 1901-1946


Styrstad (STY)

1860-1971


Svärtinge (SVÄ)

Tingstad (TIN)

1860-1971


Tåby (TÅB) 1665-1670
1672-1894
1665-1729 1665-1971


Vrinnevi (VVI)

Vånga (VÅN

1860-1946


Å (ÅÅÅ)

1860-1946


Östra Husby (ÖHU)

1860-1946


Östra Ny (ÖNY)

1860-1971


Östra Stenby (ÖSY)
1671-1710 1671-1710
1860-1971