Norrköping kommun

Församling Sockenkod Födda Vigda Döda Inflytt. Utflytt. Husförhör
Dagsberg (DAG)

1947-1971


Furingstad (FUR)

1900-1940
1947-1971Häradshammar (HÄR)

Jonsberg (JON)

1900-1940


Kimstad (KIM) 1674.1750
1901-1946


Konungsund (KON)

1860-1971


Krokek (KRO)

Kuddby (KUD)

1931-1971


Kullerstad (KUL) 1652.1750 1652-1654
1656-1671
1684-1693
1695-1700
1702-1709
1711-1713
1715
1718-1727
1729-1750
1799-1864
1870-1871
1874-1878
1652.1750


Kvarsebo (f d Kristine kapell) (KVA)            
Kvillinge (KVI) 1880-1891   1898-1920      
Löt (LÖÖ)            
Norrköpings Borg
(f d Borg, Borg och Löt)
(NBO)     1860-1900      
Norrköpings Hedvig
(f d Tyska, Hedvig)
(NHG)     1860-1865      
Norrköpings Matteus
(f d Norrköpings Norra, Matteus)
(NMA)     1900-1941      
Norrköpings Sankt Johannes
(f d Norrköpings landsförs, Sankt Johannes)
(NJO)     1860-1900
1917-1941
     
Norrköpings Sankt Olai
(f d Sankt Olof, Sankt Olai)
(NSI)     1901-1946      
Norrköpings Östra Eneby
(f d Eneby, Östra Eneby)
(NÖE)     1860-1900      
Rönö (RÖN)     1947-1971      
Simonstorp (f d Sankt Pers kapell) (SIM)            
Skärkind (SKÄ) 1635.1750 1635.1750Styrstad (STY)

1860-1900
1947-1971Svärtinge (SVÄ)

Tingstad (TIN)

1901-1971


Tåby (TÅB) 1665-1670
1672-1894
1665-1729 1665-1894
1901-1971Vrinnevi (VVI)

Vånga (VÅN

1937-1946


Å (ÅÅÅ)

1901-1946


Östra Husby (ÖHU)

Östra Ny (ÖNY)

1901-1971


Östra Stenby (ÖSY)