Norrköping kommun

Församling

Sockenkod

Födda

Vigda

Döda

Inflytt.

Utflytt.

Husförhör

Dagsberg

(DAG)

 

 

1947-1971

 

 

 

Furingstad

(FUR)

 

 

1900-1940
1947-1971

 

 

 

Häradshammar

(HÄR)

 

 

 

 

 

 

Jonsberg

(JON)

 

 

1900-1940

 

 

 

Kimstad

(KIM)

1674.1750

 

 

 

 

 

Konungsund

(KON)

 

 

1947-1971

 

 

 

Krokek

(KRO)

 

 

 

 

 

 

Kuddby

(KUD)

 

 

1931-1971

 

 

 

Kullerstad

(KUL)

1652.1750

1652-1654
1656-1671
1684-1693
1695-1700
1702-1709
1711-1713
1715
1718-1727
1729-1750
1799-1864
1870-1871
1874-1878

1652.1750

 

 

 

Kvarsebo (f d Kristine kapell) (KVA)            
Kvillinge (KVI) 1880-1891   1898-1920      
Löt (LÖÖ)            
Norrköpings Borg
(f d Borg, Borg och Löt)
(NBO)            
Norrköpings Hedvig
(f d Tyska, Hedvig)
(NHG)            
Norrköpings Matteus
(f d Norrköpings Norra, Matteus)
(NMA)     1900-1941      
Norrköpings Sankt Johannes
(f d Norrköpings landsförs, Sankt Johannes)
(NJO)     1917-1941      
Norrköpings Sankt Olai
(f d Sankt Olof, Sankt Olai)
(NSI)     1901-1946      
Norrköpings Östra Eneby
(f d Eneby, Östra Eneby)
(NÖE)            
Rönö (RÖN)     1947-1971      
Simonstorp (f d Sankt Pers kapell) (SIM)            

Skärkind

(SKÄ)

1635.1750

1635.1750

 

 

 

 

Styrstad

(STY)

 

 

1947-1971

 

 

 

Svärtinge

(SVÄ)

 

 

 

 

 

 

Tingstad

(TIN)

 

 

1947-1971

 

 

 

Tåby

(TÅB)

1665-1670
1672-1894

1665-1729

1665-1894
1947-1971

 

 

 

Vrinnevi

(VVI)

 

 

 

 

 

 

Vånga

(VÅN

 

 

1937-1946

 

 

 

Å

(ÅÅÅ)

 

 

1901-1946

 

 

 

Östra Husby

(ÖHU)

 

 

 

 

 

 

Östra Ny

(ÖNY)

 

 

1947-1971

 

 

 

Östra Stenby

(ÖSY)