Mjölby kommun

Församling

Sockenkod

Födda

Vigda

Döda

Inflytt.

Utflytt.

Husförhör

Allhelgona (f d Helgona) (ALL)    

 

 

 

 

Appuna (APP)    

 

 

 

 

Bjälbo (BJÄ)    

 

 

 

 

Harstad †1892 (HAR)    

 

 

 

 

Herrberga (HER)   1633-1710
1731-1800

 

 

 

 

Hogstad (HOG)    

 

 

 

 

Högby (HBY)    

 

 

 

 

Järstad (JÄS)    

 

 

 

 

Kumla (KUM)    

 

 

 

 

Mjölby (f d Mylloby, Mölnaby,
Möleby, Mjölby med Sörby)
(MJÖ)    

 

 

 

 

Normlösa (NOR)   1633-1721
1725-1800

 

 

 

 

Skeppsås (SÅS)    

 

 

 

 

Skänninge (SGE)    

 

 

 

 

Sya (SYA)   1688-1800

 

 

 

 

Sörby †1791 (SÖR)    

 

 

 

 

Vallerstad (VSD)    

 

 

 

 

Veta (VTA)   1659-1800

 

 

 

 

Viby (VIB)   1658-1800

 

 

 

 

Väderstad (VÄD)    

 

 

 

 

Västra Harg (f d Harg) (VÄH)    

 

 

 

 

Västra Skrukeby †1889 (VSK)    

 

 

 

 

Östra Tollstad (f d Tollstad) (ÖTO)   1671-1800