Vadstena kommun

Församling Sockenkod Födda Vigda Döda Inflytt. Utflytt. Husförhör
Broby †c1700 (BRO)    Hagebyhöga (HGA)    Herrestad (f d Hårstad) (HES)    Hov (HOO)    Källstad (KÄD)    Nässja (NJA)    Orlunda (ORL)    Rogslösa (f d Roxlösa) (ROX)    Sankt Per (f d Vadstena
landssocken) f1390 †1966
(SAP)    Strå (STR)    Vadstena (VAD)    Väversunda (VÄV)    Örberga (ÖRB)