Vadstena kommun

Församling

Sockenkod

Födda

Vigda

Döda

Inflytt.

Utflytt.

Husförhör

Broby †c1700 (BRO)    

 

 

 

 

Hagebyhöga (HGA)    

 

 

 

 

Herrestad (f d Hårstad) (HES)    

 

 

 

 

Hov (HOO)    

 

 

 

 

Källstad (KÄD)    

 

 

 

 

Nässja (NJA)    

 

 

 

 

Orlunda (ORL)    

 

 

 

 

Rogslösa (f d Roxlösa) (ROX)    

 

 

 

 

Sankt Per (f d Vadstena
landssocken) f1390 †1966
(SAP)    

 

 

 

 

Strå (STR)    

 

 

 

 

Vadstena (VAD)    

 

 

 

 

Väversunda (VÄV)    

 

 

 

 

Örberga (ÖRB)