Vadstena kommun

Församling Sockenkod Födda Vigda Döda Inflytt. Utflytt. Husförhör
Broby †c1700 (BRO)    Hagebyhöga (HGA)     1860-1946


Herrestad (f d Hårstad) (HES)     1860-1946


Hov (HOO)     1860-1946


Källstad (KÄD)     1860-1900


Nässja (NJA)     1860-1946


Orlunda (ORL)     1860-1946


Rogslösa (f d Roxlösa) (ROX)     1860-1900
1938-1946Sankt Per (f d Vadstena
landssocken) f1390 †1966
(SAP)     1860-1946


Strå (SRÅ)     1860-1946


Vadstena (VAD)     1860-1946


Väversunda (VÄV)     1860-1900


Örberga (ÖRB)     1860-1946