Motala kommun

Församling Sockenkod Födda Vigda Döda Inflytt. Utflytt. Husförhör
Ask (ASS)

1900-1946


Brunneby (BRU)

1900-1946


Ekebyborna (EBA)

1900-1946


Fivelstad (FIV)

Fornåsa (f d Fornås) (FOÅ) 1803-1835 1803-1835 1803-1835


Godegård (GOD)

Klockrike (KLO) 1727-1730
1732-1825
1828-1829
1692
1730-1731
1733-1773
1776-1818
1820-1821
1823
1825-1850
1730-1740
1744-1746
1749-1751
1755-1762
1764-1766
1779-1807
1809-1850
1880-1882
1901-1946Kristberg (f d Krigsberg) (KRB) 1800-1829
1860-1894
1809-1840 1785-1794


Lönsås (LSS)

Motala (MOT)

Sten (f d Västra Sten) †1813 (STN)

Styra †1862 (SRA)

Tjällmo (TJO) 1758-1765
1767-1772
1774-1825
1829-1850
1891-1895
1737-1738
1743-1748
1752
1754-1756
1763
1770-1778
1780-1781
1783-1784
1786-1792
1795-1797
1805
1808-1809
1811-1812
1814
1816-1818
1820-1823
1826
1828-1860
1737
1782-1783
1786
1790-1792
1795-1920Varv och Styra (f d Varv) (VAR)

Vinnerstad †1966 (VIN)

Västra Ny (f d Nykyrka, Ny) (VNY)

Västra Stenby (f d Kälvesten) (VSY)

Älvestad (ÄLV)