Ydre kommun

Församling

Sockenkod

Födda

Vigda

Döda

Inflytt.

Utflytt.

Husförhör

Asby (ASB) 1872-1885
1895-1946
1895-1945 1895-1946


Norra Vi (NVI) 1879-1923 1868-1923 1901-1946      
Sund (SUN) 1895-1931
1901-1946


Svinhult (SVH) 1866-1931 1861-1968 1895-1946      
Torpa (TPA)   1895-1934        
Västra Ryd (VRY) 1895-1925 1895-1955 1901-1949